MAOL
BMOL
LUMA-keskus
LUMA Sanomat
Lutu
Kemian vuosi 2011
Arkki
Opetussuunnitelmat
Koulutus
Makupalat
 
Etusivu

Etusivu


Toimintasuunnitelma


Tavoite:

  • Tukea ja innostaa luonnontieteellisten aineiden opettajia

  • Lisätä koululaisten kiinnostusta matemaattis-luonnontieteellisiin aineisiin

  • Parantaa oppimistuloksia

Toteutus:

  • Toimintaa vetää työryhmä

  • Tiedottaminen tapahtuu yhdysopettajan kautta

  • Kaikki koulut ovat mukana

  • Järjestetään koulutusta

  • Välineistöä kartoitetaan ja tehdään lisähankintoja

  • Ollaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa

Koulutusvirasto rahoittaa ja tarjoaa toimintaedellytyksiä.

 

 

 
 
 
Luma