Toimintakertomus 2014

 

Logo

Toimintakertomuksen on kirjoittanut kunniapuheenjohtaja                  Lauri Lempinen.  Mies, jonka ylioppilastodistuksessa on kolme ällää…

 

Taustaa

Koska Porin Lyseon Seniorit ry:n vuoden 2014 toimintakertomus on ensimmäinen, joka tultuaan kevätkokouksessa hyväksytyksi julkaistaan sekä Lyseon perinneyhdistyksen verkkosivuilla että Facebookissa, lienee perusteltua, että kertomuksen alussa johdantona on suppea yhteenveto mitä edeltävinä 24 vuodessa on saatu aikaan. Siis vain suppeasti.

Porin Lyseon perinteiden luomisen voitaneen katsoa alkaneen 1.9.1879, kun Porin Suomenkielinen Yksityislysei aloitti ensimmäisen lukuvuotensa. Silloin pidettiin myös koulun ensimmäinen juhla. Määrävuosijuhlia on sen jälkeen pidetty vaihtelevin väliajoin säännöllisesti. 90-vuotisjuhlissa naulattiin Matti Salmivallin suunnittelema koulun lippu, jonka vihtatunnus voidaan nähdä mm. koulun perinneyhdistyksen viirissä. Satavuotisjuhlien iltatilaisuus pidettiin Yyterissä silloisessa Rantasipi-hotellissa. 1960-luvun pöytäseurueessa käytiin keskusteluja, joista jäi itämään vahva siemen, joka aikanaan johti senioriyhdistyksen perustamiseen. Tarkempi kuvaus on luettavissa Senioriyhdistyksen julkaisemassa Juhla-Kollegassa ”Porin Lyseo 130 vuotta”.

Porin Lyseon Seniorit ry. perustettiin 10.2.1989 koululla vietetyn presidentti Risto Rytin syntymän 100-vuotisjuhlan yhteydessä. Yhdistyksen tarkoituksena on vaalimalla ja kehittämällä koulun perinteitä toimia Porin Lyseon lukion, Porin Lyseon koulun ja Porin aikuislukion sekä niiden edeltäjäkoulujen entisten ja nykyisten oppilaiden, opettajien ja toimihenkilöiden välisenä yhdyssiteenä ja lyseohengen ylläpitäjänä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää yhteisiä kokoontumis- ja juhlatilaisuuksia tai avustaa koulua sellaisten järjestämisessä. Yhdistys julkaisee itse Porin Lyseoon liittyviä julkaisuja tai avustaa koulua tällaisten julkaisujen tekemisessä. Yhdistys järjestää henkilötietojen keräämistä ja tallentamista koulun oppilaista ja henkilökunnasta.

Vastaperustetun perinneyhdistyksen ensimmäinen haaste oli koulun 110–vuotisjuhlan järjestäminen. Pikaisesta aikataulusta, sähköpostin puutteesta ym. huolimatta Porin Suomalaisen Klubin yläsaliin kokoontui syksyllä toistasataa lyseolaista muistelemaan kouluaikojaan ja kunnioittamaan kouluaan. Juhlapuheen piti silloinen maa- metsätalousministeri Toivo T. Pohjala. Samana syksynä yhdistys julkaisi myös Kollega-lehden päätoimittajanaan Jaakko Leppänen. Lähinnä Simo Viljasen ja Pertti Ratsulan junailemana lehden ilmoitustuloilla saatiin taloudellinen pesämuna nuorelle yhdistykselle.

Vuosittainen perinne alusta alkaen on ollut Vuoden lyseolaisen nimeäminen. Ansiot voivat koostua senioritoiminnan lisäksi miltä tahansa elämän alalta. Ensimmäinen Vuoden lyseolainen on toimitussihteeri evp. Jaakko Leppänen, joka Kollegan päätoimittajuuden lisäksi oli toiminut jo 100-vuotisjuhlatoimikunnan tiedottajana. Arvonimen lisäksi Vuoden lyseolainen palkitaan vihdalla ja mitalilla.

120-vuotisjuhlista lähtien on juhlittu näyttävästi viiden vuoden välein. Juhlaviikon sisältö on tietenkin vaihdellut, mutta rehtorien haudoilla käynnit, kaupungin vastaanotto ja lauantai-illan karonkka, viimeksi Teinihipat, ovat olleet juhlaperinteen vakiotapahtumia.

 

Senioriyhdistyksen julkaisutoiminta on ollut mittavaa. Tuotantoon voi tutustua yhdistyksen nettisivuilla, mutta erikseen mainittakoon Erkki Lodin ja Risto Ennekarin kirjoittama Porin Lyseon 120-vuotishistoriikki, joka sisälsi myös projektijohtajana toimineen Tapani Vainio-Mattilan johdolla tehdyn matrikkeliosuuden.

Yhdistyksen aloitteesta Porin kaupunki nimesi puistojen risteyksen Risto Rytin aukioksi. Toukokuussa 2013 Pohjoispuiston päähän aukiolle paljastettiin TaM Sofia Saaren veistämä presidentti Risto Rytin rintapatsas. Taideteoksen paljasti presidentti Mauno Koivisto ja paljastuspuheen piti ministeri Jaakko Iloniemi. Patsashankkeen toteutumisesta suurimman kiitoksen ansaitsevat Pertti Ratsula ja Tapani Vainio-Mattila.

Jaakko iloniemi

Ministeri Jaakko Iloniemi

Mauno Koivisto

Presidentti Mauno Koivisto 

Rehtorit

Rehtorit  Aki Kerminen ja Jarkko Kivelä

Virtanen, Lempinen

Kalevi Virtanen ja Lauri Lempinen

Patsaan paljastamisen jälkeen koululla pidettiin juhla, jonka jälkeen osanottajille tarjottiin kouluruokaa, kutsuvieraat nauttivat lounaan kaupungintalolla. Muistomerkin paljastamisen kuvakavalkadi on kokonaisuudessaan katsottavissa yhdistyksen nettisivuilta.

Vakiintuneeseen tapaan perinneyhdistys on eri rahastoistaan myöntänyt koulun stipenditoimikunnan valitsemille opiskelijoille ja oppilaille stipendit seuraavasti:

 

Porin Lyseon koulu               Lyseon seniorit

Porin Lyseon lukio                 Lyseon seniorit   ja                                                      Rehtori Ossi Valtosen muistorahasto

Porin aikuislukio                      Lyseon seniorit

Lisäksi on muistettu Jazzpassi- nimisellä stipendillä yhtä lukion musiikin harrastajaa.

120-vuotisjuhlien jälkeen aloitettiin perinne, että kunakin keväänä 50 vuotta aikaisemmin kirjoittaneet ”riemuylioppilaat” osallistuvat lakkiaisiin. Myös heillä on ollut tapana kerätä stipendikimppa.

 

Vuosi 2014

Vuosi 2014 oli kaksinkertainen juhlavuosi, sillä Porin Lyseo vietti syksyllä 135 -vuotisjuhlaviikkoaan ja koulun perinneyhdistys, Porin Lyseon Seniorit ry., tuli toimineeksi 25 vuotta. Järjestörutiinien ohella toimintavuotta sävytti valmistautuminen lokakuiseen juhlaviikkoon. Helmikuun kolmantena päivänä vietiin vuosittainen kukkatervehdys presidentti Risto Rytin patsaalle hänen syntymäpäivänään.

 

Hallitus, toimikunnat ja jäsenistö

Vuoden 2014 hallitukseen kuuluivat:

  • puheenjohtaja Hannu Salonoja
  • varapuheenjohtaja Pekka Salonen, kunniajäsen 27.9. alkaen
  • sihteeri Taina Vehmanen
  • varainhoitaja Olli Kaski
  • Pekka Harttila
  • Jussi Koskinen
  • Ilkka Karumo
  • Lauri Lempinen, kunniapuheenjohtaja 27.9. alkaen
  • Pia Rauhalammi
  • Johanna Siitari

 

Lisäksi Hallituksen työskentelyyn kutsuttuina osallistuivat:

  • Jarkko Kivelä, Porin Lyseon lukion rehtori
  • Aki Kerminen, Porin Lyseon koulun rehtori
  • Anne-Maj Eskelinen, Porin Aikuislukion rehtori
  • Kalevi Virtanen, tiedottaja
  • Erkki Lod, perinnetoimikunta, pj
  • Seppo Sipiläinen, perinnetoimikunta
  • Raimo Kostensalo, perinnetoimikunta
  • Risto Ennekari, Palmusunnuntain kerhon yhteyshenkilö

 

Hallitus kokoontui kuusi kertaa. Henkilöiden lukumäärä huomioon ottaen osallistumisaktiivisuus olisi voinut olla parempikin, mutta ”asialliset hommat hoidettiin”.

Marraskuun lopulla pidetyssä vanhan ja uuden hallituksen yhteis-/järjestäymiskokouksessa syyskokouksessa puheenjohtajaksi valitun Johanna Siitarin esikuntaan valittiin varapuheenjohtajaksi Pekka Salonen, sihteeriksi Taina Vehmanen, varainhoitajaksi Olli Kaski ja tiedottajaksi (verkkosivut ym.) Jussi Koskinen.

Perinnetoimikunnan muodostivat yllä mainitut Erkki Lod (pj), Raimo Kostensalo ja Seppo Sipiläinen. Lod ja Sipiläinen jatkoivat koulun vanhan opetusmateriaalin (kirjat, kartat, taulut ym.) järjestämistä ja luettelointia. Kostensalo puolestaan jatkoi senioritoimintaa esittelevän videoelokuvan valmistelua, jonka maailman ensi-illaksi on päätetty vuoden 2015 Studia Lyciensia-tapahtuma.

Perinnetoimikuntaa vahvistettiin syyskokouksessa hallitukseen valitulla Markku Salmisella.

 

Jo paljon ennen senioriyhdistyksen perustamista Seppo Sipiläinen oli aloittanut oman lyseoperinneharrastuksensa kokoamalla mm. lyseolaisten kutsumanimiä ja pitämällä leikearkistoa. Lauri Lempinen puolestaan aloitti leikekirjan pidon siinä vaiheessa, kun lehtipuffein kutsuttiin yhdistyksen perustamisesta kiinnostuneita henkilöitä keskustelemaan asiasta.

 

Koulumme perinnettä on omalta osaltaan vaalinut jo yli 50 vuotta Helsingissä kokoontunut Palmusunnuntain kerho, jossa pääkaupunkiseudulle sijoittuneet lyseolaiset kokoontuvat yhteiselle lounaalle. Senioriyhdistyksen yhteyshenkilönä toimii Risto Ennekari.

 

Toukokuun viidentenä päivänä Satakunnan museon amanuenssi Johanna Jakomaa, kuva-arkistonhoitaja Mervi Aho, toimistosihteeri Pirjo Nybacka ja arkistonhoitaja Johanna Mattila tutustuivat Porin Lyseon Seniorien perinnetoimikunnan järjestämiin koulun kirjasto- ja arkistokokoelmiin sekä Vanhaan juhlasaliin. Samalla saatiin arkistointi- ja muita ohjeita työn jatkamiseksi, mm. aineiston säilymisen takaamiseksi kaikki muovitaskut ja paperiliittimet tulisi poistaa aineiston joukosta. Muovitaskut tulisi korvata pahvisilla arkistokoteloilla. Johanna Jakomaan laatima muistio saatiin koulun ja seniorien käyttöön.

Golf-toimikunnan muodostivat jo kahdeksatta vuotta Ilkka Karumo ja Lauri Lempinen, joiden tueksi syksyllä valittiin Markku Asmala ja Lasse Talasma. Vakiintuneina kisoina pelattiin lyseolaisten Vihtagolf Yyterissä ja Lyseon ja Vellilän (PSYL) senioreiden 55+ välinen kisa Kalaforniassa. Yhteenveto kesän 2014 kilpailuista on tämän toimintakertomuksen liitteenä.

 

Talousvaliokunnan muodostivat varainhoitaja Olli Kasken lisäksi Hannu Penttilä ja Matti Ratsula.

 

Yhdistyksen jäsenmäärä on noin 750 ollen hienoisessa laskussa, sillä uusien jäsenten liittymismäärä ei kata luonnollista poistumaa. Kuluva vuosi tuo toivottavasti ratkaisun nuorempien ikäluokkien saamiseksi perinneyhdistyksen toimintaan.

 

Tehtyjen päätösten mukaan toiminnasta tiedotettiin sähköpostittomille jäsenille yhdellä jäsenkirjeellä. Sähköpostilla infoa tarjottiin useamminkin. Lisäksi käytettiin yhdistyksen nettisivuja sekä facebookia. Aikoinaan tavoitteeksi asetettu Nettikollega-hanke ei edelleenkään edennyt. Tiedottamisen kokonaisvaltainen tehostaminen on yksi alkaneen toimintakauden haasteita.

 

Studia lyciensia

 

Paljoista puheista ja työryhmästä huolimatta ei Porin lukioiden yhdistämisiin ja muiden koulujen lakkauttamisiin suunniteltu erillinen koulupoliittisen keskustelun järjestäminen ja sen kariuduttua samasta aiheesta aiottu Studia lyciensia  –luentotilaisuus koulussa ei toteutunut.

 

Korvaavana, mutta hyvänä ratkaisuna tehtiin historiaa sikäli, että ensimmäisen kerran tilaisuus toteutettiin ei-lyseolaisin voimin. Johtaja Harri Peltoniemi esitteli lukion opiskelijoille Porin yliopistokeskuksen tarjoamia jatko-opiskelumahdollisuuksia.

 

Yliopistokeskuksessa toimii neljä yliopistoa, joiden Porin yksiköissä tehdään tutkimusta seuraavilla tieteenaloilla:

  • Aalto-yliopisto: taide ja media
  • Tampereen teknillinen yliopisto: tekniikka ja talous
  • Tampereen yliopisto: sosiaalitieteet
  • Turun yliopisto: kauppatieteet, kulttuuri, merenkulku ja lääketiede.

 

Kevätkokous

 

Kevätkokous pidettiin vanhassa juhlasalissa 6.5. Studia lyciensia –luennon jälkeen n. klo 14.00.

Kokoukseen siirryttäessä Erkki Lod ja Seppo Sipiläinen esittelivät koulun kirjastoa.

Kokouksen puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Pekka Salonen ja sihteerinä Lauri Lempinen. Vuoden 2013 toimintakertomus hyväksyttiin sekä tase ja tilinpäätös vahvistettiin.

Kokouksen jälkeen Pekka Salonen esitelmöi lyseolaisen virsirunoilija Simo Korpelan (s.12.4.1863  – k. 14.6.1936, yo 1887) elämänvaiheista sekä nähtiin hänestä tehty videofilmi. Kokoukseen osallistui 12 jäsentä, joiden taholta kuultiin kiitokset yhdistyksen aktiivitoimijoille.

 

Syyskokous

 

Seniorien syyskokous pidettiin perinteiseen tapaan Porin Päivänä 27.9. Porin Suomalaisella Klubilla. Kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä toimivat Hannu Salonoja ja Taina Vehmanen. Kokoukseen osallistui noin 30 senioriaktiivia.

 

Syyskokouksen alussa kunnioitettiin tiedossa olleiden edesmenneiden lyseolaisten muistoa. Nimilista perustui Lauri Lempisen kokoamiin leikekirjatietoihin samoin kuin hänen esittämänsä yhteenveto lyseolaisten saavutuksista ja maineteoista.

 

Puheenjohtaja Hannu Salonoja ilmoitti kokoukselle, että hän ei enää ole käytettävissä valittaessa puheenjohtajaa vuodelle 2015. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin hallituksen jäsen Johanna Siitari.

Uusi puheenjohtaja Johanna Siitari. Taustalla väistyvä puheenjohtaja Hannu Salonoja
Johanna Siitari. Taustalla Hannu Salonoja

 

Hallitukseen valittiin erovuoroisen Pekka Harttilan tilalle kolmeksi vuodeksi Hannu Salonoja, hallituksesta eroa pyytäneen Pia Rauhalammin tilalle kahdeksi vuodeksi Markku Salminen ja puheenjohtajaksi siirtyvän Johannan Siitarin tilalle yhdeksi vuodeksi Lasse Talasma.

 

Kokous vahvisti hallituksen esittämät toiminta- ja taloussuunnitelmat vuodelle 2015.

 

Hallituksen esityksestä syyskokous päätti kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi Lauri Lempisen ja kunniajäseneksi Pekka Salosen, jotka aikoinaan olivat yhdistyksen perustamisen puuhamiehiä ja ovat toimineet hallituksessa alusta alkaen.

 

Vuoden lyseolaiseksi yhdistyksen hallitus oli valinnut Ilta-Sanomien urheilutoimittaja ja –kolumnisti Pekka Holopaisen, joka kirjoitti ylioppilaaksi v.1985 samoin kuin hänen esittelijänsä, saman lehden politiikan toimituksen esimies Mika Koskinen. Pekka Holopainen siirtyi viiden vuoden ulkomaantoimituksen, kolmen Tukholman ja kolmen Lontoon vuoden jälkeen Ilta-Sanomien urheilutoimitukseen. Hänellä on takanaan toimittajana lukuisat olympiakisat ja eri lajien MM- ja EM-kisat ja muita arvokilpailuja. Hän on saavuttanut monta huomattavaa journalistipalkintoa sekä julkaissut kaksi kirjaa.

Pekka Holopainen Vuoden lyseolainen 2014
Pekka Holopainen
Vuoden lyseolainen 2014

 

Juhlaviikko

Kevään aikana käydyissä suunnittelupalavereissa päädyttiin siihen, että juhlat järjestetään ns. välivuoden (135) toteutuksena vähän siitäkin syystä, että monissa kouluissa tehdään surutyötä niiden toiminnan päättyessä yhdistettäessä opetusta suurempiin kokonaisuuksiin.

 

Porin Lyseon lukion, Porin Lyseon koulun ja senioriyhdistyksen yhteistyönä juhlaviikkoa vietettiin viikolla 41 seuraavasti:

 

  • To 9.10. klo 8.30 vietiin kukkatervehdykset Poriin haudattujen rehtorien (Adolf Malin, Reino Hannula, Jorma Särkkä ja Kullervo Järvi) haudoille ja presidentti Risto Rytin patsaalle. Delegaation muodostivat lukion rehtori Jarkko Kivelä, lukion opiskelijakunnan puheenjohtaja Miika Kulmala sekä seniorien kunniapuheenjohtaja Lauri Lempinen ja kunniajäsen Pekka Salonen. Muistosanat kussakin kohteessa lausui Jarkko Kivelä.

 

  • To 9.10 oli lukion opiskelijoiden ja koulun oppilaiden juhla ja juhlaruokailu. Juhlassa seniorien tervehdyksen esitti kunniapuheenjohtaja Lauri Lempinen.

 

  • To 9.10 klo 15 – 18, pe 10.10. klo 12 – 15 ja la 11.10. klo 16 – 18 oli Vanhassa juhlasalissa juhlanäyttely avoinna: Episkoopista E-kirjaan! Lyseo 135 vuotta. Koulun asettamassa näyttelyn suunnittelutyöryhmässä senioreita edustivat Erkki Lod ja Seppo Sipiläinen.

 

  • Pe 31.10. oli Porin kaupungintalolla vastaanotto n. 120 hengelle koulun henkilökuntaa ja senioreita sekä eräitä sidosryhmien edustajia. Illan isäntänä toimi apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus, jonka tervetuliaissanojen jälkeen rehtorit Jarkko Kivelä ja Aki Kerminen ojensivat hänelle kaksi vihtaa, joista toinen illan isännälle ja toinen myönteisen vastaanottopäätöksen tehneelle kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkoselle. Juhlijoiden kiitokset esitti rehtori Aki Kerminen.

 

  • La 11.10. klo 18.00 – 23.55 oli Lyseosalissa perinneyhdistyksen järjestämänä kaikkien oppikoulujen senioreille suunnatut ”Kaikkien Aikojen Teinihipat”. 32 euron illalliskortin lunasti noin 150 kutsun kuullutta. Ilahduttavaa oli opettajien ja muiden koulujen senioreiden runsas osanotto. Kutsuvieraat ja esiintyjät mukaan lukien illan kokonaisväkimäärä oli noin 180 henkeä. Tarjoilusta vastasi Wiikin Helmi, avustavia tehtäviä suoritti lukion opiskelijakunta ja illan juonsi Pekka Salonen, joka toimi myös tapahtuman pääjärjestäjänä apunaan Ilkka Karumo ja Lauri Lempinen

 

Illan aikana väistyvä puheenjohtaja Hannu Salonoja esitteli syyskokouksessa kunniapuheenjohtajaksi kutsutun Lauri Lempisen ja kunniajäseneksi kutsutun Pekka Salosen sekä uudeksi puheenjohtajaksi valitun Johanna Siitarin. Yllätysnumerona kuultiin ministeri Jaakko Iloniemen puheenvuoro.

 

Hippojen noin aikataulu ja ohjelman suorittajat:

  • 17:30 Ovet ja juomapiste/et avautuvat
  • 17:50 – 18.50 Jatsia: lukion nykyisten oppilaiden bändi
  • 18:30 Tervetulosanat
  • 18:50 – 19.05 Tarkka-A & kni räppää. Mm ”Mu Porini” ja ” Ota ryyppy”
  • 19:05 – 21.00 Ruokailu noutopöydästä
  • 20:00 – 21.00 Opettajien bändi
  • 21:00 – 22.00 Jatsia: Kangas, Karumo, Sarpila & knit
  • 22:00 – 23.00 C The Troublemakers; rock`n`rollia ja bluesia
  • 23.55     Valomerkki

 

  • Su 12.10. klo 10 Keski-Porin kirkossa juhlajumalanpalveluksen toimittivat lyseolaiset papit Tapio Aaltonen ja Lari Junkkari.

 

Vuonna 2014 myönnettyjen stipendien saajat:

Porin Lyseon koulu:

  • Riku Kangasniemi,         Lyseon seniorit

Porin Lyseon lukio:  

  •  Lasse Lund, Lyseon seniorit
  •  Una Harnet, Rehtori Ossi Valtosen muistorahasto

Porin aikuislukio:

  •  Laura Vuorimies, Lyseon seniorit, kevät
  •  Toni Ahola, Lyseon seniorit, syksy

 

Jokainen stipendin saaja on saanut vihtakassillisen senioriyhdistyksen julkaisemaa kirjallisuutta. Aiempina vuosina lukion yhdelle opiskelijalle myönnetty jazzpassi korvattiin kertomusvuonna kolmen päivän pääsylipuksi, jonka saivat Mikko Korpi, Julius Lepola ja Eetu Nyman.

 

Vuoden 2015 toimintakaudesta

 

Syyskokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman ja sen jälkeisten suunnitelmien ja päätösten kuluvan vuoden toiminnan painopisteitä ovat:

  • verkkosivujen uudistaminen, Facebookin käytön tehostaminen ja tiedottamisen kokonaisuudistus
  • tiedotuskeinot: verkkosivut, Facebook, sähköposti, jäsenkirje, lehdistötiedotteet/-puffit, joista huomattava, että paras teho saadaan henkilökohtaisin kontaktein
  • jäsenrekisterin hoitaminen erillisellä rekisteriohjelmalla Excelin sijasta
  • Vuosittaisen Lyseon vuosipäivän vieton aloittaminen 1.9.
  • vanhan koulun alla olevan kellaritilan remontoiminen koulun vanhan opetus- ym. materiaalin näyttely- ja varastotilaksi, myös senioritarpeet huomioiden.